Bilangan Berpangkat Sederhana

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui
perkalian bilangan-bilangan dengan faktor-faktor yang sama.
Misalkan kita temui perkalian bilangan-bilangan sebagai berikut.
2 × 2 × 2
3 × 3 × 3 × 3 × 3
6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6
Perkalian bilangan-bilangan dengan faktor-faktor yang
sama seperti di atas, disebut sebagai perkalian berulang. Setiap
perkalian berulang dapat dituliskan secara ringkas dengan
menggunakan notasi bilangan berpangkat. Perkalian bilanganbilangan
di atas dapat kita tuliskan dengan:
2 × 2 × 2 = 2^3 (dibaca 2 pangkat 3)
3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 3^5 (dibaca 3 pangkat 5)
6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 = 6^6 (dibaca 6 pangkat 6)
Bilangan 2^3, 3^5, 6^6 disebut bilangan berpangkat sebenarnya
karena bilangan-bilangan tersebut dapat dinyatakan dalam
bentuk perkalian berulang.

Bilangan berpangkat a^n dengan n bilangan bulat positif
didefinisikan sebagai berikut.

a^n =  a × a × a × a × a × a × a sebanyak n kali

Contoh
1. 4^5 = 4 × 4 × 4 × 4 × 4
2. 7^6 = 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7
3. (–3)^4 = (–3) × (–3) × (-3) × (–3)
Berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh sifat-sifat berikut
ini.
Misalkan a, b E R dan m, n adalah bilangan bulat positif.
1. a^m × a^n = a^(m+n)
2. (a^m)^n = a^(m×n)
3. a^m / b^m = a^(m–n), m > n
4. (a × b)^n = a^n × b^n

Bilangan Berpangkat Nol
silahkan Tinggalkan komentar

Poskan Komentar